Tủ kho cánh mở 4 tầng inox hộp - Mã SP : HF - 025E

Tủ kho cánh mở 4 tầng inox hộp – Mã SP : HF – 025E

- KÍCH THƯỚC PHỦ BÌ: 600mm
- KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY: 560