Tủ kho 5 tầng cánh mở - Mã SP : HI 025B

Tủ kho 5 tầng cánh mở – Mã SP : HI 025B

Tủ kho 5 tầng mở đẩy tự động - Mã SP : HI 026B

Tủ kho 5 tầng mở đẩy tự động – Mã SP : HI 026B