Tủ kho 6 tầng Inox hộp 304 12 rổ

THÔNG TIN SẢN PHẨM

  • Tủ kho cánh mở 6 tầng Inox hộp 304 12 rổ
  • Mã sản phẩm: HI 024D1; HF 024D
  • Xuất xứ: Eurokit
Mô tả sản phẩm
  • Tủ kho cánh mở 6 tầng Inox hộp 304 12 rổ
  • Mã sản phẩm: HI 024D1; HF 024D
  • Xuất xứ: Eurokit
Model HI 024D1
  • Kích thước cánh: 450 mm
  • Kích thước lắp đặt: 420 x 520 x 1350 - 1500mm
Model HI 024D
  • Kích thước cánh: 450 mm
  • Kích thước lắp đặt: 420 x 520 x 1700 - 1850mm